Yorum Yazın Kazanın.

 


Yorum Yapın, Hediyeler Kazanın

Sayfamıza yorumlarıyla katkıda bulunan bayanlarımıza Yoncatoptan ın hediyeleri
Ana sayfadaki yorumcu butonuna tıklayarak açılan yorum formuna sitemiz hakkındaki düşüncelerinizi işaretlerseniz, Bizim de sizlere emeğinize karşılık küçük hediyemiz olacak.

 

Yorum yazmak için resmi tıklayın


Hediyelerimiz Berrak Markalı ve kalitesi kanıtlanmış ürünlerdir.

Hediye Kazanan şanslı yorumcumuza ulaşabilmemiz için mutlaka e-posta adresini girmesi gerekir.

Çekiliş ve kura yok 300,1000 ve 1500 üncü yorumcuya yukarıdaki hediyeler gönderilecektir.

İki kez yapılan yorumlar sayılmayacaktır.

 

 

Sizlerin fikirleri, yorumları bizim için önemlidir

 

 

Tekstilde Marka Yaratmanın Önemi 

Dünyanın en büyük entegre iplik ve tekstil yarı mamul ve mamul üreticilerinden olan Lycra markasının yaratıcısı Invista'nın Avrupa Satış Müdürü Arnaud Tandonnet, sektörde başarı için anahtarın 'marka yaratmak' olduğu söylendi. 

Tandonnet, Hilton Oteli'nde, Invista'nın Türkiye distribütörü olan Barteks firması organizasyonunda düzenlenen ''Türk tekstili sektöründe global değer yaratmak için Lycra'' konulu seminerde konuştu. 

Tekstil sektörüne kazandırdıkları Lycra'yı 'mucize iplik' olarak tanımlayan Tandon net, Lycra ile örme, dokuma, çorap, iç giyim, pijama  ve spor malzemelerinde tüketicinin aradığı marka olduklarını söyledi. 

Başarı İçin Marka 
Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasından tekstilde önemli bir yeri bulunduğunu belirten Tandonnet, konuşmasını şöylece sürdürdü: 

"Kalitesi, dayanaklılığı, esnekliği, kişiye sunduğu sınırsız hareket özgürlüğü ve maksimum rahatlıkla Lycra tartışmasız bir değerler yaratıyor. Sektörde başarı için global değerlerin, üreticilerin güvendiği tüketicinin de aradığı markalarını yaratmak gerekiyor. Üretici ve tüketicilerin dostu Lycra da bu özellikleriyle dünyaca ünlü tasarımcılara ilham kaynağı oluyor." 

2000'de yapılan bir araştırmada Türk kadınlarının yüzde 50 sinin Lycra'lı giysileri tercih ederken, geçen yıl bu oran yüzde 75'e ulaştı. 

Invista Yatırım Arayışında 
ABD, Japonya, Çin gibi 20 ülkede fabrikası olan Invista, Türkiye'de ise şimdilik üretim yapmıyor. 

Ancak geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye gelen Invista'nın Giyim Bölümü Dünya Başkanı Bill Ghitis, Türkiye'deki ortaklıklarını daha da güçlendirmek istediklerini söylemiştir ve yatırım olanakları aradıklarını belirtmişti. 

Türkiye Distribütörü Balteks 
Invista'nın Türkiye distribütörlüğünü ise Bateks firması yapıyor. Bateks, Lycra ipliğini Türkiye'nin her yerine 2 gün içinde müşterisine teslim ediyor. 

Öte yandan Bateks'in mümessilliğini yaptığı diğer markaların ürünleri arasında Monarch örgü makinaları, Samsung iğne ve platinleri ile BTSR iplik tansiyonu kontrol ve besleme cihazları da bulunuyor. 

L'importance de la marque sur textiles 

Le plus grand fils intégrés et textiles semi-finis et finis 
le créateur de la marque Lycra fabricants dans les ventes européennes Invista'nın 
Directeur Arnaud Tandonnet, la clé du succès dans le secteur de «créer une marque"
on m'a dit qu'il était. 

Tandonnet, Hôtel Hilton, est le distributeur de la Turquie Invista'nın 
société Barteks,''organisé par le secteur textile en Turquie 
Lycra pour créer de la valeur pour un séminaire mondial on''he dit. 

l'industrie textile apporte à l'Lycra'yı fils miracle »comme 
Tandon décrit le net, en maille Lycra, tissée, bonneterie, lingerie, vêtements de nuit 
qu'ils sont à la recherche de marques de grande consommation et de matériel de sport, at-il dit. 

Marque de la réussite 
industrie textile de la Turquie est une place importante parmi les pays européens 
indiquant que Tandonnet, a été distribué la parole continue: 

la source d'inspiration. " 

Dans une étude réalisée en 2000 à 50 pour cent d'entre eux des femmes turques Lycra'lı 
de préférence des vêtements, tandis que l'année dernière, ce taux atteint 75 pour cent. 

Invista la recherche d'investissements 
États-Unis, le Japon, l'usine Invista dans 20 pays comme la Chine, la Turquie, la 
la production ne fait pas maintenant. 

Mondiale à venir en Turquie ces derniers mois, toutefois, le ministère Invista'nın Vêtements 
Le président Bill Ghitis, renforcer leur partenariat en Turquie 
a déclaré que ce qu'ils ont dit qu'ils veulent, et les possibilités d'investissement. 

Balteks Distributeur Turquie 
Turquie distributeur de la société fait Bateks Invista'nın. Bateks, 
fil Lycra livrés à des clients dans toute la Turquie dans les 2 jours 
est. 

D'autre part, le représentant des autres marques, produits Bateks'in 
Monarch de machines à tricoter, aiguilles et PCB avec Samsung BTSR 
contrôle de la tension du fil et des dispositifs d'alimentation sont également disponibles.

The Importance of Brand Building in textiles 

The world's largest integrated yarn and textile semi-finished and finished goods 
the creator of the Lycra brand manufacturers in the European Sales Invista'nın 
Director Arnaud Tandonnet, the key to success in the sector 'create a brand' 
was told it was. 

Tandonnet, Hilton Hotel, is the Turkey distributor of Invista'nın 
Barteks company,''organized by the Turkish textile sector 
spoke to the seminar on''Lycra to create a global value. 

Textile industry brings to the Lycra'yı 'miracle yarn as 
Tandon describes the net, with Lycra knit, woven, hosiery, underwear, sleepwear 
that they are looking for consumer brands and sports materials, he said. 

Brand for Success 
Turkey's textile industry is an important place among the European countries 
indicating that Tandonnet, been distributed speech continued: 

the values of freedom and maximum comfort Lycra undisputed 
creates. Global values for success in the industry, manufacturers rely on 
looking at the consumer's need to create their brands. Manufacturer and 
Lycra consumer-friendly features, this world-renowned designers 

In a survey made in 2000 to 50 percent of them of Turkish women Lycra'lı 
clothing preference, while last year, this rate reached 75 percent. 

Invista Seeking Investment 
U.S., Japan, the Invista plant in 20 countries such as China, Turkey, the 
production does not do now. 

World coming to Turkey in recent months, however, the Department Invista'nın Clothing 
President Bill Ghitis, further strengthen their partnership in Turkey 
stated that what they have said they want to, and investment opportunities. 

Turkey Distributor Balteks 
Turkey distributor of the company is doing Invista'nın Bateks. Bateks, 
Lycra yarn delivered to customers all over Turkey within 2 days 
is. 

On the other hand, the representative of the other brands, products Bateks'in 
Monarch of knitting machines, needles and PCB with Samsung BTSR 
yarn tension control and power supply devices are also availa

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !